Ha vingut  a viure un nou habitant a Somalzines, és la Hortensia, una petita oca femella que compartira casa amb els bessons (les dos oques mascle que ja fa tems que viuen a la bassa).

 

Hortensia