Somalzines a més del lloguer de la sala ofereix altres serveis complementaris que juntament amb els equipaments i instal.lacions de que disposa faran de la seva reunió tot un èxit.

Lloguer de la sala SOMALZINES

Es pot llogar tots els dies de la setmana durant tot l’any.

El lloguer es pot realitzar per franges horàries o bé dies sencers. Les tarifes varien en funció del dia de la setmana i la franja horària, amb tarifes especials els dies

assenyalats. Preus per grups de fins a 40 persones (grups més grans consultar suplements extres).

De dilluns a dijous

11000
  • Matí: 10:30-15:00
  • Tarda: 16:30-21:00

Divendres, dissabtes, diumenges, festius i vigílies

14000
  • Matí: 10:30-15:00
  • Tarda: 16:30-21:00

Tots els dies

23000
  • 9:00-21:00

*També oferim la opció de lloguer per hores puntuals (consultar preus).

*Consultar preus específics per dies assenyalats (festes nadalenques)

 Consultar l’apartat serveis per saber els serveis inclosos dins la tarifa. Opcional contractar altres serveis complementaris.

Pel lloguer de l’espai per CURSOS I TALLERS consulta’ns i trobarem la millor fórmula que s’ajusti  a les teves necessitats.

Si necessiteu hores extra demanar preus.

-Per grups de més de 40 persones:

Dia sencer i nocturn: 40-60 persones (extra 50 €), 60-80 persones (extra 100€), 80-100 persones (extra 150 €).

Mig dia: 40-60 persones (extra 25 €), 60-80 persones (extra 50€), 80-100 persones (extra 75 €).

Condicions i funcionament

La música només es pot posar a l’interior de la sala.

Al fer la reserva es demanen 50€ en concepte de garantia de compliment que es retornaran a la sortida si tot està correcte. L’import total del preu es pagarà en el moment d’entrar.

El dia reservat, una persona de somalzines obrirà a la persona responsable de la reserva a l’hora acordada, i li lliurarà els extres sol·licitats i li explicarà el funcionament de les instal·lacions. En aquest moment s’ha de pagar la totalitat del lloguer de la sala i els extres sol·licitats. Aquesta persona serà la responsable de garantir un bon ús de la sala i les seves instal·lacions i haurà de deixar una fotocòpia del DNI. Si sorgeix algun imprevist haurà de trucar per telèfon a la persona responsable de somalzines.

Si durant la festa decideixes quedar-te més temps, hauràs de trucar al responsable de somalzines per avisar que vols hores extres (sempre que no hi hagi cap reserva al darrere). Demanar preus hores extra.

Quinze minuts abans de finalitzar l’hora de lloguer una persona de somalzines anirà a tancar i comprovar que tot està en perfecte estat. En aquest moment es pagaran les hores extres en cas que n’hi hagin.

La sala ha de quedar recollida i neta, tal com estava quan se n’havia fet entrega unes hores abans. S’han de llençar les escombraries.

Efectuada la comprovació de conformitat es tornarà la garantia i quedarà finalitzada l’ocupació. L’arrendatari serà responsable de la licitud de les activitats realitzades a la sala i entorns, així com de la seguretat de les persones assistents i dels béns existents a la dependència, amb total exoneració de responsabilitat de la propietat de la sala.

En cas de malmetre algun objecte, mobiliari, espai per un mal ús, l’arrendatari s’haurà de fer càrrec de les despeses de reparació o substitució.

La contractació dels serveis suposa l’acceptació de les condicions d’ús i la seva conformitat.